Umbra verkar för god arkitektur främst inom kulturmiljö, men även inom nyproduktion. Umbra hjälper fastighetsägaren och byggherren från idéstadium till färdiga bygghandlingar och genomfört projekt.

Umbra är ett jordpigment som används för färgsättning i kulturhistoriska sammanhang. Detta pigment ger olika kulörer beroende på var i världen det bryts.

Färgsättning är en viktig del för att skapa estetiska och funktionella rum. Umbras arkitekturfilosofi går ut på att man låter de unika förutsättningarna i varje projekt styra. Precis som pigmentet beter sig olika beroende på vilken miljö det kommer från och hur det används.

Umbra har god erfarenhet av att hålla workshops för att starta igång den kreativa processen i en arbetsgrupp - eller tillsammans med brukarna - och tidigt fånga in viktiga mål och ledord för projektet. Det gör det lättare att hålla fokus genom hela projektet. Genom att samla alla kompetenser - både teoretiskt och praktiskt - tidigt i projektet och överbrygga professionsgränser genom nyfikenhet, kommunikation och arbetsglädje skapar vi tillsammans bra - färgstarka - projekt!